Hvad betyder uvildig finansiel rådgivning?

 

regnskaber

Har din virksomhed brug for hjælp til selskabsadministration? For virksomheder med særlige udfordringer kan selskabsadministration være en fornuftig løsning. Det gælder for eksempel virksomheder, der skal have hjælp til at løse økonomiske problemer, ledelsesmæssige udfordringer eller optimering af operationelle og administrative processer. Fordelen ved selskabsadministration er, at det er med til at frigøre ressourcer og aktiver i virksomheden, ligesom det giver mulighed for at finde nye løsninger på særlige udfordringer. Især i forbindelse med en større krise i virksomheden, ved rekonstruktion eller generationsskifte i virksomheden, vil en ekstern, uvildig administrator kunne gøre stor gavn.

Ekstern administration af virksomheder

Hvad kan en ekstern administrator hjælpe en virksomhed med? Uanset om det gælder sikring af virksomhedens økonomiske stabilitet efter eller under en krise, eller om det handler om procesoptimering og finde og frigøre nye aktiver, vil en ekstern administrator kunne tage hånd i hanke med virksomheden. I reglen vil en administrator tage sig af følgende: procesbeskrivelse og –optimering, budgettering, projektledelse, økonomisk styring og bestyrelsesarbejde, såvel som agere bindeled mellem investorer, advokat og revisor på vegne af virksomheden.

Nyt potentiale til virksomheden

Noget af det vigtigste ved selskabsadministration er muligheden for at frigøre nyt potentiale med at optimere processer. Det kræver en grundig analyse og vurdering af virksomheden på det administrative, operationelle og økonomiske niveau. Ved hjælp af en grundig undersøgelse af forretningsgange, budgetter og regnskaber vil den erfarne administrator som regel kunne finde nye og effektive måder at drive virksomheden videre på, på en måde så den både bliver bæredygtig og økonomisk sikker. Det administrative byrde for virksomheder kan være ganske stor, men det kan være svært at gennemskue, hvor og hvordan man kan skære ned, slanke og optimere processerne. Her kan en uvildig administrator komme virksomheden til hjælp. Ofte ligger der i høj grad skjult potentiale gemt i virksomhedens processer, som det blot handler om at opdage og få udnyttet bedst muligt. Smidighed og sammenhængskraft kan sagtens gå hånd i hånd med bæredygtig økonomi. En ekstern administrator vil arbejde ud fra målet om at bevare sammenhængskraften og samtidig forbedre konkurrenceevnen i virksomheden. Resultatet skulle gerne være en slankere og mere effektiv administration. Det kræver selvfølgelig langsigtede løsninger frem for kortsigtede resultater, og derfor er det vigtigt at vælge en erfaren og seriøs virksomhed til at tage sig af opgaven.

Core Advice A/S
Arrenakkevej 20 A
3300 Frederiksværk
Tlf: 22 20 22 32