Forebyg stress før det er for sent!

Langvarig stress er en folkesundhedstruende sygdom, som lægger flere og flere danskere ned. Årsager til langvarig stress er mange, og en del af disse årsager hænger eksempelvis sammen med arbejdspladsen. Arbejdsrelateret stress er et velkendt fænomen i Danmark i alle brancher, og det er hverken godt for den stressramte medarbejder, de andre medarbejdere i afdelingen samt virksomhedens som helhed.

Den onde cirkel af stress

Stress er en ond cirkel. Et travlt miljø med mange – hvis ikke endda for mange – deadlines kan få medarbejderne til at føle sig utilstrækkeligt og dermed presse sig selv yderligere. Det kan vores kroppe godt klare i kortere perioder, men når vi i længere tid er under pres, så bliver vi til sidst mere ineffektive end effektive. Undersøgelser inden for arbejdsrelateret stress viser eksempelvis, at effektivitetsniveauet falder med en tredjedel under langvarig stress. Stressen er hermed ikke kun belastende for den enkelte medarbejders helbred, men den giver også økonomisk bagslag for virksomheden, når medarbejderen ikke er i stand til at yde den fulde arbejdsevne. Samtidigt er en langtidssygemelding heller ikke er billig for virksomheden.

Der er derfor flere aspekter, som bliver påvirket, hvis en eller flere af dine medarbejdere bliver ramt af langvarig stress.

Sådan passer du på dine medarbejdere

Det er heldigvis muligt at gøre en indsats for at mindske stress på arbejdspladsen, så din virksomheden forhåbentlig ikke bliver ramt af stressens onde cirkel. Ved at tage kontakt til et konsulentfirma kan din virksomhed få hjælp til at skabe et godt arbejdsliv. Herigennem kan I få professionel rådgivning om, hvordan fremtidig stress forebygges såvel som, hvordan den nuværende stress håndteres. Denne rådgivning vil gives af konsulenter, der er eksperter i stress, trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. De kan dermed skabe et overblik over stresssituationen på arbejdspladsen, hvorefter styrkerne og svaghederne derfra er afgørende for den fremtidige indsats mod stress. Alt efter situationen vil der gives redskaber, der er kan hjælpe de stressramte medarbejdere samt virksomheden som helhed.

Gør noget før det er for sent

Som ansvarlig for medarbejderne i din virksomhed bør du drage til handling før, at det er for sent. Uanset stress-situationen på din arbejdsplads kan alle få gavn af at modtage rådgivning, som er nøje tilrettelagt efter virksomhedens forhold. Du sikrer således medarbejdere med arbejdsglæde, der er motiverede for at levere det bedste arbejde for din virksomhed. Det er derfor uden tvivl investeringen værd at hyre eksperter til at sikre et godt arbejdsmiljø hos din virksomhed!

Godt arbejdsliv

Lystoften 17

2740 Skovlunde

24621344